Dicraeosaurus / Uwe Jelting. Creative Commons 4.0 International (CC BY 4.0)
Dicraeosaurus
© Uwe Jelting
Brachytrachelopan / © Raul Lunia. Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Autors
Brachytrachelopan
© Raul Lunia
Dicraeosaurus / © Scott Hartman. Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Autors
Amargasaurus
© Scott Hartman